Prezydium

Prezydium jest kolegialnym organem wykonawczym Forum Akademii Nauk Stosowanych wybieranym na roczną kadencję. Prezydium realizuje wszystkie zadania niezastrzeżone do kompetencji innych Organów Forum Akademii Nauk Stosowanych, a w szczególności reprezentuje komisję na zewnątrz w zakresie określonym przez Przewodniczącego oraz wykonuje uchwały Rady Delegatów.

Przewodniczący

mgr Mateusz Stopka-Gadeja

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu

Wiceprzewodnicząca

inż. Agnieszka Lisowska

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Jarosławiu

Wiceprzewodniczący

Hubert Tepurski

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszlinie

Sekretarz

Wiktoria Wójcik

Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego

Członek Prezydium

Fabian Winiarz

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Jarosławiu

Członkini Prezydium

Marta Stuglik

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu

Członek Prezydium

Krystian Wiśniewski

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku

Członkini Prezydium

Julia Mastalerz

Akademia Łomżyńska

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna Forum Akademii Nauk Stosowanych jest niezależnym, kolegialnym organem kontrolnym powołanym do sprawowania całokształtu kontroli nad działalnością komisji. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Organów z punktu widzenia legalności, gospodarności i rzetelności.

Przewodnicząca Komisji

Klaudia Pajzderska

Akademia Nauk Stosowanych w Lesznie

Członkini Komisji

Katarzyna Grzegórska

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie

Członkini Komisji

Emilia Filińska​

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszlinie

Rada Starszych

Rada Starszych jest organem doradczym do którego należy wyrażanie opinii względem interpretacji zapisów Statutu. Rada wykonuje inne uprawnienia wynikające z rozporządzeń Przewodniczącego Forum oraz doradza w każdej dziedzinie o którą wnioskuje Przewodniczący, bądź Członkowie Prezydium. 

Przewodniczący

mgr Mateusz Ostrowski

Małopolska Uczelnia Państwowa w Oświęcimiu

Członek Rady

mgr inż. Kamil Bańka

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie

Członkini Rady

mgr inż. Karolina Włodarczyk

Akademia Nauk Stosowanych w Pile

Członek Rady

mgr Konrad Bajdak

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Jarosławiu

Członkini Rady

Maja Hassen

Akademia Nauk Stosowanych w Gnieźnie

Forum Akademii Nauk Stosowanych

Odezwij się do nas