Prezydium

Prezydium jest kolegialnym organem wykonawczym Forum Akademii Nauk Stosowanych wybieranym na roczną kadencję. Prezydium realizuje wszystkie zadania niezastrzeżone do kompetencji innych Organów Forum Akademii Nauk Stosowanych, a w szczególności reprezentuje komisję na zewnątrz w zakresie określonym przez Przewodniczącego oraz wykonuje uchwały Rady Delegatów.

Przewodniczący

Stanisław Patynowski

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie

Wiceprzewodnicząca

Milena Zawadzka

Akademia Nauk Stosowanych w Gnieźnie

Wiceprzewodniczący

mgr Mateusz Stopka-Gadeja

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu

Sekretarz

Agnieszka Lisowska

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Jarosławiu

Członek Prezydium

Hubert Tepurski

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszlinie

Członek Prezydium

Szymon Telecki

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie

Członkini Prezydium

Marta Stuglik

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu

Członek Prezydium

inż. Paweł Dymowski

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna Forum Akademii Nauk Stosowanych jest niezależnym, kolegialnym organem kontrolnym powołanym do sprawowania całokształtu kontroli nad działalnością komisji. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Organów z punktu widzenia legalności, gospodarności i rzetelności.

Przewodnicząca Komisji

Maja Hassen

Akademia Nauk Stosowanych w Gnieźnie

Członkini Komisji

Katarzyna Grzegórska

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie

Członkini Komisji

Klaudia Pajzderska

Akademia Nauk Stosowanych w Lesznie

Rada Starszych

Rada Starszych jest organem doradczym do którego należy wyrażanie opinii względem interpretacji zapisów Statutu. Rada wykonuje inne uprawnienia wynikające z rozporządzeń Przewodniczącego Forum oraz doradza w każdej dziedzinie o którą wnioskuje Przewodniczący, bądź Członkowie Prezydium. 

Przewodniczący

mgr Mateusz Ostrowski

Małopolska Uczelnia Państwowa w Oświęcimiu

Członek Rady

mgr inż. Kamil Bańka

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie

Członkini Rady

mgr inż. Karolina Włodarczyk

Akademia Nauk Stosowanych w Pile

Członek Rady

mgr Konrad Bajdak

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych  w Jarosławiu

Forum Akademii Nauk Stosowanych

Odezwij się do nas