Forum Akademii Nauk Stosowanych (wcześniej Forum Uczelni Zawodowych) jest jedną z dziesięciu autonomicznych komisji branżowych Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Forum prowadzi swoją działalność na podstawie Statutu Forum Akademii Nauk Stosowanych, a także zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Nasza społeczność

Zrzeszone Uczelnie

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II

Uczelniana Rada Samorządu Studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie

Samorząd Studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Samorząd Studencki Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa

Samorząd Studencki Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

Samorząd Studencki Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

Samorząd Studencki Akademii Nauk Stosowanych w Koninie

Rada Uczelniana Samorządu Studentów Akademii Nauk Stosowanych w Łomży

Uczelniana Rada Samorządu Studentów Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

Samorząd Studencki Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile

Rada Samorządu Studenckiego Akademii Mazowieckiej

Samorząd Studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu

Rada Uczelniana Samorządu Studentów Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie

Samorząd Studencki Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu

Rada Studentów Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

Rada Samorządu Studenckiego Akademii Zamojskiej

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Samorząd Studencki Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Rada Samorządu Studenckiego Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie

Samorząd Studencki Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Collegium Witelona Uczelni Państwowej w Legnicy

Samorząd Studencki Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu

Samorząd Studencki Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

Samorząd Studencki Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanok

Uczelniana Rada Samorządu Studentów Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego w Skierniewicach

Samorząd Studencki Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Uczelniany Samorząd Studencki Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Samorząd Studencki Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Samorząd Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

Forum Akademii Nauk Stosowanych

Odezwij się do nas