Forum Akademii Nauk Stosowanych (wcześniej Forum Uczelni Zawodowych) jest jedną z dziesięciu autonomicznych komisji branżowych Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Forum prowadzi swoją działalność na podstawie Statutu Forum Akademii Nauk Stosowanych, a także zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Zrzeszone Uczelnie

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II

Uczelniana Rada Samorządu Studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie

Samorząd Studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Samorząd Studencki Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa

Samorząd Studencki Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

Samorząd Studencki Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

Samorząd Studencki Akademii Nauk Stosowanych w Koninie

Rada Uczelniana Samorządu Studentów Akademii Nauk Stosowanych w Łomży

Uczelniana Rada Samorządu Studentów Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

Samorząd Studencki Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile

Rada Samorządu Studenckiego Akademii Mazowieckiej

Samorząd Studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu

Rada Uczelniana Samorządu Studentów Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie

Samorząd Studencki Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu

Rada Studentów Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

Rada Samorządu Studenckiego Akademii Zamojskiej

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Samorząd Studencki Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Rada Samorządu Studenckiego Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie

Samorząd Studencki Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Collegium Witelona Uczelni Państwowej w Legnicy

Samorząd Studencki Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

Samorząd Studencki Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

Samorząd Studencki Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanok

Uczelniana Rada Samorządu Studentów Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego w Skierniewicach

Samorząd Studencki Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Uczelniany Samorząd Studencki Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Samorząd Studencki Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

Samorząd Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Nasza społeczność

Forum Akademii Nauk Stosowanych

Odezwij się do nas