Komisja ds. Socjalno-Bytowych

Komisja ds. socjalno-bytowych jest organem, który koncentruje się na poprawie warunków socjalnych i bytowych studentów Uczelni zrzeszonych w Forum. Jej działania obejmują inicjatywy mające na celu wsparcie finansowe i socjalne studentów, dbając o ich komfort i dobrostan. Komisja monitoruje bieżące potrzeby społeczności studenckiej, analizuje problemy i wyzwania.

Przewodnicząca

Marta Stuglik

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu

Członkowie Komisji

Członkowie Komisji działają na podstawie wytycznych otrzymanych od Przewodniczącej i wspierają realizowane działania.

Członkini Komisji

Dominika Konieczna

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Głogowie

Członek Komisji

Ambroży Żychiewicz

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie

Członek Komisji

Miłosz Cyran

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie

Członkini Komisji

Weronika Gradowicz

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie

Członkini Komisji

Zuzanna Lombara

Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu

Członkini Komisji

Weronika Wójciak

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie

Forum Akademii Nauk Stosowanych

Odezwij się do nas