Stowarzyszenie Forum Akademii Nauk Stosowanych

Stowarzyszenie Forum Akademii Nauk Stosowanych ma na celu działać na rzecz rozwoju naukowego, kulturalnego oraz społecznego między innymi studentów,
pracowników, wykładowców oraz osób z niepełnosprawnościami w szczególności uczelni zrzeszonych w FANS, a także młodzieży szkolnej.

KRS

 0001039520

NIP

5252958722

REGON

525479909

Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia kieruje bieżącymi pracami, a także odpowiada za reprezentowanie interesów Stowarzyszenia, w tym zarządza majątkiem, zaciąga zobowiązania finansowe, ustanawia pełnomocnictwa, przyjmuje i wyklucza Członków Stowarzyszenia.

Prezes Zarządu

mgr Konrad Bajdak

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Jarosławiu

Wiceprezes Zarządu

mgr inż. Kamil Bańka

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie

Sekretarz

mgr Mateusz Ostrowski

Małopolska Uczelnia Państwowa w Oświęcimiu

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia

Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością naszego Stowarzyszenia, a także opiniowania w sprawach gospodarki finansowej oraz rozpatrywania i wydawania decyzji odnośnie odwołania członka od decyzji Zarządu o jego wykluczeniu ze Stowarzyszenia.

Członek Komisji

Stanisław Patynowski

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie

Członkini Komisji

Milena Zawadzka

Akademia Nauk Stosowanych w Gnieźnie

Członkini Komisji

mgr inż. Karolina Włodarczyk

Akademia Nauk Stosowanych w Pile

Członek Komisji

mgr Mateusz Stopka-Gadeja

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu

Forum Akademii Nauk Stosowanych

Odezwij się do nas